395
سه شنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۶
11
گلدن‌گلوب2018بااعتراض‌به‌تجاوزجنسی‌برگزارشد

«وقت تمام است» هالیوود؟!

روز گذشته مراسم گلدن‌گلوب 2018 برگزار و برندگان این محفل مهم سینمایی معرفی شدند.

خبر

شماره‌های پیشین