395
سه شنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۶
10

خواب پریشان تربیت بدون آموزش

طرح تحول آموزش‌وپرورش با تغییر نام وزارتخانه محقق می‌شود؟

تربیت رسمی و عمومی پای تخته

وزارت آموزش‌وپرورش جزو نخستین وزارتخانه‌هایی است که با مردم سروکار دارد. 12 سال از زندگی دانش‌آموزان در ارتباط با آن می‌گذرد و مسلماً تصمیماتی که درباره این وزارتخانه گرفته می‌َشود، می‌تواند زندگی همه مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. وزارتخانه‌ای که البته قرار است دیگر وزارت آموزش‌وپرورش نباشد و قرار است نامش تغییر پیدا کند و به وزارتخانه تربیتی تبدیل شود.

شماره‌های پیشین