394
دوشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۶
7
فرصت‌های درآمدزایی جدید در شهر تهران

حاشیه‌های پولی- پارکی

طرح دوفوریتی شورای شهر تهران روز گذشته با الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی ساماندهی فضاهای پارک حاشیه‌ای معابر اصلی و فرعی تهران به تصویب رسید تا براساس آن حاشیه‌هایی که به محل پارک خودروها تبدیل شده‌اند محل درآمدی برای شهر شوند.

مراقب کنزی ها باشیم

شماره‌های پیشین