393
یکشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶
8

خبر

گزارش «صبح نو» از تجارتی که زیاد جدی گرفته نمی‌شود

گردشگری به سبک حلال

یکی از منابع مهم درآمدی کشورها از طریق گردشگری به‌وجود می‌آید. منبع درآمدی که بسیاری از کشورها از آن استفاده می‌کنند. به‌جز سود عظیم اقتصادی که گردشگری برای هر کشوری ایجاد می‌کند، اشتغالزایی نیز از طریق گردشگری ایجاد می‌شود. اتفاقی که گردشگری را تبدیل به صنعت و زیرشاخه‌های زیادی را هم ایجاد کرده است. گردشگری حلال، یکی از زیرشاخه‌های گردشگری است، زیرشاخه‌ای که بسیاری از زیرساخت‌های آن در ایران وجود دارد، اما ایران از فرصت‌هایی که گردشگری حلال ممکن است ایجاد کند، چقدر استفاده می‌کند؟

شماره‌های پیشین