393
یکشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶
6
عملیاتی شدن نخستین مرحله از غیر فعال شدن رجیستر نشده‌ها

گوشی مشترک مورد نظر از دسترس خارج شد

وزیر موافقت کرد؛ مجلس بررسی می‌کند

تعطیلی زمستانه مدارس روی میز نمایندگان

آلودگی هوای کشور در سال‌های اخیر بیشتر و توان دولت برای مقابله با واحدهای متخلف آلاینده در هر صنفی کمتر شده است. چون زور سازمان محیطزیست به دانه‌درشت‌ها -که سهم بیشتری در آلوده‌کردن هوا با توجه به تولیدات بی‌کیفیت خود دارند- نرسید دست گذاشت روی تعطیلی مدارس تا از این راه بتواند بخشی از اقدامات زمین‌مانده خود را جبران کند.

شماره‌های پیشین