393
یکشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶
3
16 اصلاح طلب در نامه‌ای به جای طرح مطالبات مردم، دغدغه های سیاسی خود را مطرح کردند

فرصت طلبی

در هفته اخیر، آشوب‌گران خیابانی به بهانه اعتراضات اقتصادی، اقدام خرابکارانه و ضدامنیتی از خود نشان دادند، اما در این بین، عناصر جناح اصلاح‌طلب که خود در حوادث ۸۸ و ۷۸ سابقه آشوب خیابانی دارند و حاضر به پیگیری مطالباتشان از طرق قانونی نبودند، حالا برای ناآرامی‌های اخیر نسخه می‌پیچند.

اعتراضات و اغتشاشات، بازی باخت-باخت

شماره‌های پیشین