393
یکشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶
15
سینماداران تهرانی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از تأثیر وقایع اخیر بر فروش می‌گویند

بازگشت به وضعیت سفید

همیشه خواه ناخواه سلسله اتفاقاتی هستند که در حوزه‌های مختلف روی هم تأثیر می‌گذارند و گریز از این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است. ناآرامی های اخیر در تهران هم روی فروش سینماها و سالن‌های نمایش تأثیرگذار بود و آنها را با کاهش مخاطب روبه‌رو کرد. تعداد قابل توجهی از این مراکز در تهران که در دل اتفاقات و شلوغی‌ها قرار دارند در ساعات اوج کارشان با کاهش چشمگیر فروش روبه رو شدند.

کاهش 40 درصدی اقبال به اجراهای تئاترشهر

خبر

شماره‌های پیشین