393
یکشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶
13
شبکه ملی اطلاعات چه مزیت‌هایی دارد؟

هزینه کمتر و فرصت‌های شغلی بیشتر

شبکه ملی اطلاعات علاوه بر تضمین کنترل بیشتر بر ارتباطات اینترنتی در داخل کشور همچنین می‌تواند پیامدهایی اقتصادی هم برای کشور داشته باشد که یکی از آنها کمتر شدن هزینه استفاده از شبکه پهن باند اینترنت است.

خبر

شماره‌های پیشین