392
شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶
9
کسب‌وکارهایی که از پس آلودگی هوا شکل گرفتند

کَره‌گیری از هوای آلوده

آلودگی هوا در ایران به یکی از همراهان همیشگی ریه‌های مردم بدل شده و مسوولان از مهار آن عاجز شده و در این بین کسب‌و‌کارهایی رونق گرفته‌اند که نه تنها به فکر نفس‌های مردم نیست بلکه با تبلیغات دروغ جیب مردم را نشانه گرفته است. با روند تغییر آب‌و‌هوای کشور و تبدیل شدن زمستان به فصل بی‌باران و بی‌برف، مردم بیشتر از قبل آثار آلودگی هوا را احساس می‌کنند. با این رویه و افزایش ذرات آلاینده هوا و همچنین تبدیل شدن شهرهای بزرگ به فضای دربسته‌ای که فقط در اکسید کربن از هوایش وارد ریه‌ها می‌شود عده‌ای هم پیدا می‌شوند که از این شرایط کره بگیرند.

قاب خبر

شماره‌های پیشین