392
شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶
8

خبر

کسب‌وکارهایی که از پس آلودگی هوا شکل گرفتند

کَره‌گیری از هوای آلوده

آلودگی هوا در ایران به یکی از همراهان همیشگی ریه‌های مردم بدل شده و مسوولان از مهار آن عاجز شده و در این بین کسب‌و‌کارهایی رونق گرفته‌اند که نه تنها به فکر نفس‌های مردم نیست بلکه با تبلیغات دروغ جیب مردم را نشانه گرفته است. با روند تغییر آب‌و‌هوای کشور و تبدیل شدن زمستان به فصل بی‌باران و بی‌برف، مردم بیشتر از قبل آثار آلودگی هوا را احساس می‌کنند. با این رویه و افزایش ذرات آلاینده هوا و همچنین تبدیل شدن شهرهای بزرگ به فضای دربسته‌ای که فقط در اکسید کربن از هوایش وارد ریه‌ها می‌شود عده‌ای هم پیدا می‌شوند که از این شرایط کره بگیرند.

شماره‌های پیشین