392
شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶
4
نسبت رهبر انقلاب با افراد و جریان‌های سیاسی چگونه است؟

پیمان رهبر

کنش‌های آسیب‌زای یاران احمدی‌نژاد ادامه دارد

گمانه‌های همدلی با آشوبگری

«زنبیل قرمز»، «بست‌نشینی» و «خشونت کلامی» اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنش سیاسی حلقه یاران احمدی‌نژاد است. پس از پیگیری‌های قضایی پیرامون اقدامات حمید بقایی، کنشگران سیاسی موسوم به احمدی‌نژادی-بهاری وضعیت کشور را بحرانی بازنمایی کردند. پس از رخدادهای ناگوار آشوب خیابانی در سطح چند شهر کشور، سؤال جدی نسبت‌سنجی میان ارتباط حلقه نزدیک احمدی‌نژاد و آشوب‌های خیابانی در بین تحلیلگران سیاسی طرح شد، اما پس از گمانه‌زنی جعفری رنگ و بوی جدید پیدا کرد.

شماره‌های پیشین