392
شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶
3
تمام سناریوها برای افزایش قیمت بنزین

کارت سوخت باز می‌گردد

بعد از ارائه لایحه بودجه 97 از سوی دولت بود که وجود تبصره 18 در این لایحه تنش‌ها میان دولت و مجلس را افزایش داد چراکه نمایندگان مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله قیمت بنزین بودند اما دولت بر عرضه بنزین 1500 تومان به بهانه اشتغال تاکید داشت.

شورشیان 88 و 96

شماره‌های پیشین