392
شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶
2
تغییر مواضع روحانی در یک روز

مشاورانی که نشانی غلط می‌دهند

یک هفته‌ای از تجمعات مردم در اعتراض به گرانی‌ها و وضعیت اقتصادی می‌گذرد تجمعاتی که با سوءاستفاده دشمنان به آشوب کشیده شد اما نباید در این هیاهو مطالبات مردم گم شود و در سایه این ناآرامی‌ها صدای مردم شنیده نشود.

راهپیمایی عظیم مردم شهرهای مختلف علیه آشوبگران

شماره‌های پیشین