391
چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۶
6

مورد عجیب سانتافه

تغییر ماهیت اعتراض و انتقاد به آشوب

مطالبات مالباختگان‌را سر بریدند

آشوب‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران در روزهای ابتدایی با مطالبات بحق مردم در امور اقتصادی آغاز شد اما امروز این اعتراضات با سایه افکندن بر خواسته‌های واقعی مردم رنگ و بوی دیگری یافته است که اگر به حال خود رها شود می‌تواند امنیت ملی و مردم را به خطر بیندازد.

شماره‌های پیشین