391
چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۶
3

پیرامون حوادث اخیر کشور

یادداشت مهدی فضائلی

بازگشت آرامش به کشور با حضور مردم و نیروهای امنیتی

آخرین نفس های اغتشاش

از بعد از ظهر شنبه گروهی مقابل سردر دانشگاه تهران در خیابان انقلاب تجمع کرده و شعارهایی سر دادند. این تجمع در ادامه اعتراضاتی انجام می‌شود که دو روز قبل از آن در مشهد مقدس و در انتقاد به مسائل اقتصادی از جمله موضوع بدهی‌های مؤسسات اعتباری به مردم برگزار شد. با این حال تجمع گروهی در تهران کاملاً متفاوت از اعتراضات مشهد به‌نظر می‌رسید؛ تظاهراتی که رفته‌رفته میدانی برای عرض اندام گروه‌های ضدانقلاب شد.

بعیدی‌نژاد: ترامپ به فکر گرسنگان کشور خودش باشد

شماره‌های پیشین