391
چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۶
15
واکنش«حمیدنعمت‌الله»به‌مصاحبه‌عضوهیأت‌انتخاب‌جشنواره

ساداتیـان کم‌ذوق و ناآگاه است

آقای سیدجمال ساداتیان از اعضای هیات انتخاب جشنواره ملی فیلم فجر، در یک مصاحبه درباره فیلم‌های بخش مسابقه اظهارنظرکرد.

خبر

شماره‌های پیشین