391
چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۶
14

خبر

تلگرام از مسدود کردن کانال اغتشاشگر خودداری می کند

بودن یا نبودن؛ مسأله این است!

اوایل آذرماه سال جاری بود که در گزارش «صبح‌نو» از احتمال مسدود شدن تلگرام در آینده نزدیک خبر دادیم. اخبار و قرائتی که به «صبح‌نو» رسیده بود از مسدود شدن آن حکایت می‌کرد. تلگرام به‌عنوان طرف مقابلِ ماجرا از همکاری با طرف ایرانی سر باز زده بود. زمزمه‌های مسدود شدن هم از سال گذشته به گوش می‌رسید. زمانی که در اسفندماه 1395 برخی خبرهای غیررسمی از رایزنی طرف ایرانی با یک پیام‌رسان چینی خبر می‌دادند. تعاملی که به‌طور همزمان و موازی با رایزنی با تلگرام پیش می‌رفت. نتیجه رایزنی‌ها اما خیلی امیدوارکننده نبود. حداقل اینکه همکاری تلگرام به اندازه سطح اهمیتی نبود که طرف ایرانی دنبال می‌کرد.

شماره‌های پیشین