390
سه شنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۶
6
آمارهای قابل تأمل سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر

پای «گل» به مدارس باز شد

گزارش «صبح نو» از تخریب اموال عمومی در شهرهای مختلف کشور

بیچاره مردم!

پایان هفته گذشته، گروهی از مردم به خاطر مشکلات اقتصادی خود تجمعی اعتراضی را آغاز کردند. در ابتدا شعارهای مردم معترض محورهای اقتصادی داشت اما با گذشت زمان کار به شعارهای سیاسی و مخالف نظام کشیده شد. پس از غائله‌ مشهد در باقی شهرها نیز تجمعات اعتراض‌آمیزی شکل گرفت. اعتراضاتی که در خیلی از شهرها رنگ و بوی اقتصادی نداشت و حتی ردی از مردم دیده نمی‌شد.

شماره‌های پیشین