390
سه شنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۶
4

آشوب‌طلبی‌های اخیر و لزوم شفاف‌تر شدن مرزبندی‌ها

تفاوت‌های ماهیتی و کارکردی انقلابی‌گری و انقلابی‌نمایی از منظر رهبر انقلاب

در نکوهش انقلابی نمایی

«انقلاب گری» کنشی مسوولانه برای ارتقای جایگاه انقلاب اسلامی و رفع موانع پیش روست. حرکت در چارچوب مفهوم انقلاب گری، پیشبرنده و سرعت بخش نهادهای حکومتی، مسوولان و مردم برای دستیابی به اهداف اعلامی است؛ اما در مقابل کنش معطوف به انقلاب گری، علاوه بر واکنش بازیگرانی با نگرش ضدانقلابی، الگوی بدیل دروغین «انقلابی نمایی» رخ نمایی‌می‌کند.

شماره‌های پیشین