390
سه شنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۶
12

روشنفکری ایران تقلید از غرب بوده است

گزارشی از نشست «جایگاه عقل عملی در علوم انسانی»

ادراکات عمق عملی از عقل نظری درمی‌آید

نشست «جایگاه عقل عملی در علوم انسانی» هفته گذشته با حضور حجج‌اسلام سید یدالله یزدان‌پناه و علی مصباح در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

شماره‌های پیشین