389
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶
9
افزایش نرخ باروری ایرانیان به سطح «جانشینی»

صدای زندگی می‌آید

کاهش نرخ باروری فقط دغدغه دولتمردان ایرانی نیست. در خارج از ایران هم کاهش این نرخ از کابوس‎های دولتمردان به‌شمار می‌رود، به‌خاطر همین است که همیشه آنها طرح و برنامه‏‏ ای برای از بین بردن این کابوس دارند. حالا چند سالی می‌شود که در ایران هم کاهش نرخ زاد و ولد، جزو دغدغه‏ های نظام شده است.

قاب خبر

شماره‌های پیشین