389
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶
7
گزارش «صبح نو» از آمار فزاینده موسسه‌های خیریه

کار نیکو کردن از پر کردن است؟

رشد روز افزون خیریه‌ها در کشور قابل تقدیر است اما آیا وجود این خیریه‌ها توانسته باری از دوش نیازمندان کشور بردارد؟ این سوالی است که امروز خیلی از خیرین و مردم از خود می‌پرسند. امروز آمار ثبتی مشخصی درباره تعداد مؤسسات و نهادهای خیریه در کشور وجود ندارد.

مجموعه‌ای که مدیرش می‌گوید با هدف حمایت از اشتغال شکل گرفته است

فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌جدید در راه ایران

شماره‌های پیشین