389
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶
6
شهردار تهران و رییس شورای شهر از تخریب اموال عمومی توسط خرابکاران گفتند

خسارت اغتشاش به پایتخت

معابر و خیابان‌ها، جولانگاه تبلیغات بی‌نظارت شده است

بیلبوردهای کف‌خیابانی

کافی است قدمی در خیابان‌های پرتردد بزنید، حجم زیادی از آگهی‌های تبلیغاتی روی سنگ فرش‌ها را پوشانده و تبلیغات محیطی امروز معنای دیگری یافته است و در زمانی‌که مناظر چشم نواز شهری کم شده، باید دستگاه‌های مدیریت شهری به کمک این مردم بیاید.

شماره‌های پیشین