389
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶
4
دست‌های عربستان و آمریکا در اغتشاشات ایران رو شد

آل فضول

حضور اعتراضی گروهی از مردم در خیابان‌های تهران و سایر شهرها ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. حالا موضوع از اعتراض‌های صنفی و حزبی فراتر رفته و عده‌ای سودجو و ضدانقلاب با سر دادن شعارهای تند علیه انقلاب و نظام اسلامی و همچنین زدن صدمه به اموال عمومی، دنبال اهداف پنهانی از این قضایا هستند که بررسی بیشتر آن می‌تواند به روشن شدن افکار عمومی کمک بیشتری کند؛ به‌خصوص که حالا عربستان سعودی و آمریکا بیش از هرکشور دیگری با ذوق و شوق فراوان چشم به خیابان‌های کشورمان دوخته‌اند و البته ناگفته نماند که آنها یک بار در سال 88 نیز چنین وضعیتی را تجربه کردند اما با هوشمندی دوستداران انقلاب و قاطبه ملت ایران، خواب‌هایشان برای جمهوری اسلامی ایران در حد همان رؤیا باقی ماند.

شماره‌های پیشین