389
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶
3
موج انتقاد اصلاح طلبان از اعتراضات خیابانی فراگیر شد

برائت از اغتشاش

از روز پنج شنبه بود که مردم در شهر مشهد در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، بلاتکلیفی مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری و ... دست به اعتراض‌های خیابانی زدند، اعتراضاتی که زود در شهرهای دیگر هم فراگیر شد چراکه مردم نسبت به معیشت خود اعتراض داشته و معتقدند که دولت در عمل به وعده‌های خود از جمله رفع فقر و مبارزه با گرانی کاری از پیش نبرده است و حالا اعتراض‌های این تعداد از مردم تبدیل به تجمعات خیابانی شده، تجمعاتی که در ابتدا دولت و حامیان اصلاح اصلاح طلب آن‌را به مخالفان دولت نسبت دادند.

ابعاد جدید ماجرای اشتغال

شماره‌های پیشین