389
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶
2

خبر

فضای نقد واعتراض در چارچوب قانون آزاد است

روحانی:هوشیار باشید

بعد از آنکه تجمع عده‌ای فرصت طلب تجمعات جمعی از مردم در پیگیری مطالباتشان از دولت را به انحراف کشیدند و اعتراض را به اغتشاش تبدیل کردند، رییس جمهور در جلسه هیات دولت تاکید کرد که نقد و اعتراض حق مردم است اما اغتشاش را تحمل نمی‌کنیم.

شماره‌های پیشین