389
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶
11
نشست خبری جشنواره فیلم فجربرگزارشد

حضور اجتماعی‌های ملتهب

روز گذشته نشست خبری جشنواره سی‌وشـــشم فیـــلم فجــــر برگــزار و فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه معرفی شدند.

خبر

شماره‌های پیشین