389
دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶
10

تأملی در شرایط ذهنی ایجاد اعتراضات اخیر

خواب عجیب مدیریت شهری جدید برای محدوده طرح ترافیک

پاک‌کن پولی روی محدوده ممنوعه

هنوز یک هفته از پیشنهاد طرح شورای شهر نگذشته است. طرحی که به منظور کاهش ترافیک و آلودگی کلان‏شهر تهران پیشنهاد شد. از نظر شورا باید طرح زوج و فرد کنونی که خاص یک عده خاص است، حذف شود. طرحی که هنوز یک هفته از پیشنهاد آن نگذشته اما مسوولان و متولیان آن مدام درباره‏اش حرف می‏زنند و افکار عمومی را متوجه خود می‏کنند.

شماره‌های پیشین