388
یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۶
3
اغتشاش‌گران به اموال عمومی خیابان‌های مرکزی تهران آسیب زدند

دود آشوب

تظاهرات اقتصادی مردم که از مشهد آغاز شده بود به تهران رسیده اما نکته تأسفبار این اتفاقات سوءاستفاده برخی‌جریان‌های ضدانقلاب و موضع گیری‌های سیاسی برخی چهره‌های دولتی است که نگاهی کاملاً سیاسی به مطالبات مردمی دارند و آن را به جریان‌های منتقد و مخالف دولت نسبت می‌دهند.

مجازات سلب حق اعتراض مشروع مردم

شماره‌های پیشین