387
شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
8

خبر

گزارشی از تجمعات اعتراضی به گرانی و مشکلات اقتصادی

آنچه ‌درخیابان‌ها گذشت

چند روزی است که برخی شهرها شاهد اعتراضات مردمی به موضوعاتی است که جنبه اقتصادی دارد. مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی و بیکاری از دلایلی است که شرکت کنندگان در این اعتراضات خواستار آن هستند. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از اعتراض‌ها نشان می‌دهد که در مشهد، نیشابور، شاهرود و برخی شهرهای جنوبی کشور مردم تجمع و شعارهایی در اعتراض به گرانی سر می‌دهند. این اعتراضات به خوبی نشان می‌دهد که دولت نتوانسته در مقابل مشکلات معیشتی برنامه درستی را اجرا کند.

شماره‌های پیشین