387
شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
2

خبر

صدای مردم را بدون‌روتوش بشنوید

فرافکنی با توهم‌توطئه

مطالبات اقتصادی مردم از دولت این روزها به سطح خیابان‌ها کشیده، اعتراض‌هایی که نمونه جدی آن در مشهد رخ داد، شهری که بخش قابل توجهی از مردمش سهامدار پدیده شاندیز بوده و به‌دلیل اهمال دولت در عمل به وعده‌هایشان همراه با بخش دیگری از مردم که معترض به گرانی‌های اخیر بودند در میدان شهدای مشهد تجمع و شعارهایی اعتراضی علیه دولت سر دادند. مطالباتی که البته آیت‌الله علم‌الهدی نیز آنها را بر حق دانسته و خواستار رسیدگی دولت به این خواسته‌ها شده است.

شماره‌های پیشین