387
شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
14

خبر

ساداتیان‌پس‌ازانتشارلیست10فیلم‌انتخاب‌شده‌درجشنواره

از کجا آمده؟

اخیراً خبری مبنی بر انتخاب و حضورقطعی 10 فیلم در جشنواره فیلم فجر منتشر شد که حواشی جدیدی را به وجود آورد.

شماره‌های پیشین