387
شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
11
صبح نو نامزدهای نهایی بخش رمان و داستان های بلند جایزه جلال را بررسی می کند

بها دادن به تازه نفس‌ها

دبیرخانه جایزه جلال آل احمد، کتاب‌های «الفبای مردگان» اثر آقای هادی خورشاهیان از نشر نیلوفر، «این خیابان سرعت‌گیر ندارد» اثر خانم مریم جهانی از نشر مرکز، «بی کتابی» اثر آقای محمدرضا شرفی‌خبوشان از انتشارات شهرستان ادب، «تپه خرگوش» اثر آقای علی‌اکبر حیدری از نشر روزنه و «وقت معلوم» اثر مهدی کفاش از انتشارات شهرستان ادب را به عنوان نامزدهای بخش رمان و داستان بلند دهمین جایزه جلال آل احمد را (به ترتیب حروف الفبای نام کتاب) اعلام کرد.

خبر

شماره‌های پیشین