386
چهارشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۶
14

خبر

گزارشی از نشست نقد کتابی درباره تلویزیون

وارد عصر پساتلویزیون شده‌ایم

نشست نقد و بررسی کتاب «پساتلویزیون در ایران» که پژوهشی تاریخی درباره تلویزیون در ایران است، با حضور دکتر سیدجمال‌الدین اکبرزاده جهرمی؛ مؤلف کتاب، دکتر احمد میرعابدینی؛ استاد علوم ارتباطات، دکتر عبدالله گیویان؛ رییس مرکز پژوهش و اسناد دفتر ریاست جمهوری و دکتر هادی خانیکی؛ مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

شماره‌های پیشین