386
چهارشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۶
11
نشست خبری مهم‌ترین جایزه ادبی کشور برگزار شد

سایه حواشی روی سر جلال

نشست خبری دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد روز گذشته با حضور آقایان مهدی قزلی و شهریار عباسی، دبیران اجرایی و علمی این جایزه در محل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزار شد. این نشست در حالی برگزار شد که حواشی برخی اتفاقات اخیر از جمله نامه انتقادی آقای محمدرضا سرشار رییس انجمن قلم ایران در انتقاد به انتخاب عباسی به‌عنوان دبیر این جایزه و راه‌اندازی جایزه ادبی احمد محمود توسط بعضی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان بر‌آن سایه انداخته بود.

استراتژی‌های تأسیسی سیدعیسی برای المنار همچنان باقی است

شماره‌های پیشین