386
چهارشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۶
10
داستان جام‌هایی که دیپورت شدند

سایه سنگین «افتخار»

ادامه شاهکار مدیران «کلید»ی در فوتبال برای سفر به روسیه

پشت پرده «پیراهن گیت»

کلید دولت در ورزش و به ویژه فوتبال، شبیه یک کلید زنگ زده است، کلیدی که قفلی را بسیار سخت باز می‌کند آنقدر که شرایط برای باز شدن آنها هر روز بدتر از قبل شود.

شماره‌های پیشین