385
سه شنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۶
14

خبر

عضو کمیسیون فرهنگی از طرح جدید مجلس برای اداره صداوسیما گفت

‌انتشار فراگیر صوت و تصویر حق رسانه‌ملی‌ست

کلیات قانون اداره و نظارت بر صداوسیما پس از تصویب در کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس، برای تصویب کلیات راهی این کمیسیون شد. این خبری است که به‌طور سربسته در هفته‌های اخیر در گروه‌های فرهنگی رسانه‌ها مطرح شد. از جزییات این طرح، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. به همین دلیل سراغ آقای صادق طباطبایی‌نژاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس رفتیم که در کارگروه فرهنگ، هنر و رسانه این کمیسیون هم در جریان جزییات طرح اداره و نظارت بر صداوسیما بوده‌است.

شماره‌های پیشین