385
سه شنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۶
13
«صبح‌نو»گیشه‌فروش‌سینمای‌ایران‌رابررسی‌می‌کند

آذر؛دومین مــاه پرفـــروش‌ســال

گیشه فروش آذرماه سینمای ایران، با توجه به سیر صعودی‌اش، به عنوان دومین ماه پرفروش سینمای ایران در سال جاری نام گرفت.

خبر

شماره‌های پیشین