384
دوشنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۶
7
طرح مجلس برای بررسی تعطیلات جدی‌تر شد

مته به خشخاش تعطیلات

مدتی است طرحی در مجلس ارائه شده تا برخی از تعطیلات رسمی سال کاهش یابند، البته برخی از همین نمایندگان نیز معتقدند توازنی در تعطیلات سالانه ایرانیان وجود ندارد و این موضوع باید اصلاح شود.

نظریات غربی و انهدام سنت ایرانی

شماره‌های پیشین