384
دوشنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۶
5
طی دو هفته اخیر صورت گرفت

قتل سریالی بانوان بیروتی

«ربکا دایکس» کارمند سفارت انگلیس در بیروت را می‌توان نخستین زن از میان قتل‌های سریالی بانوان در بیروت دانست که در 2هفته اخیرکشته شد. هر چند جسد این بانوی 30 ساله در کنار یکی از بزرگراه‌های بیروت پیدا شد و راننده تاکسی اعتراف به آزار جنسی مقتول داشت اما ادامه یافتن این‌گونه حوادث در کشور بحران‌زده لبنان می‌تواند معرف انگیزه‌های دیگری هم باشد.

وضعیت اقلیم کردستان سه ماه پس از برگزاری رفراندم

مردم اقلیم فقط 3 ساعت در روز برق دارند

شماره‌های پیشین