384
دوشنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۶
13
مهدوی‌زادگان «بحران فلسفه سیاسی در ایران امروز» را بررسی کرد

فقر تئوریک فلسفه‌های سیاسی رقیب انقلاب

آقای داود مهدوی‌زادگان، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هفته گذشته در مجمع عالی حکمت اسلامی، با موضوع «بحران فلسفه سیاسی در ایران امروز» به سخنرانی پرداخت.

خبر

شماره‌های پیشین