384
دوشنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۶
12

خبر

گزارشی از نشست خبری جشنواره «عمار»

فیلمسازی،بسازبفروشی نیست

نشست رسانه‌ای جشنواره مردمی فیلم عمار با حضور دبیران این جشنواره و اصحاب رسانه در منزل شهیدان تیموری برگزار شد.

شماره‌های پیشین