382
شنبه، ۰۲ دی ۱۳۹۶
6
آتش سوزی میقان هوای اراک را به وضعیت ناسالم رساند

ایران در تب بلایای طبیعی می‌سوزد

حذف داروهای جدید از لیست حمایتی وزارت بهداشت مردم را دست به جیب‌تر کرد

بیماران نا امید از بیمه‌ها

بیمه در اقدامی جدید تعداد زیادی از داروها را از پوشش خود خارج کرده تا مردم این داروها را به‌صورت آزاد تهیه کنند، از طرفی برخی از داروها نیز گران شدند. در صورتی که این اقلام دارویی بدون کارشناسی دقیق از سبد بیمه‌ای خارج شوند، به افزایش پرداخت از جیب مردم منتهی خواهند شد.

شماره‌های پیشین