382
شنبه، ۰۲ دی ۱۳۹۶
5
با رأی 128 کشور تصمیم ترامپ درباره قدس باطل شد

صف آرایی جهانی در برابر آمریکا

هر چند آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره قدس را هفته گذشته وتو کرد، اما رأی مثبتی که روز گذشته «مجمع عمومی سازمان ملل» به مقابله با تصمیم ترامپ در خصوص قدس داد، نشان می‌د‌هد که یک «صف آرایی جهانی» در برابر قدرت آمریکا شکل گرفته است.

وتوی آمریکا

شماره‌های پیشین