382
شنبه، ۰۲ دی ۱۳۹۶
13
نگاهی به چهار اثر مرحوم حائری شیرازی

مکتوباتی برای نیازهای جامعه امروز

محمدصادق (محی‌الدین) حائری شیرازی متولد ۱۲بهمن ۱۳۱۵ در شیراز بود. از وی تالیفات متعددی در حوزه‌های دینی، اخلاقی و اقتصادی منتشر شده است. در این مجال، نگاهی به چهار کتاب منتشر شده توسط نشر معارف انداخته‌ایم.

شماره‌های پیشین