382
شنبه، ۰۲ دی ۱۳۹۶
10

در باب میکس صنعتی و سنتی در انتخابات

وقتی ورزش محل دادوستدهای دوستانه می‌شود

انتخابات غیر ورزشی

فصل انتخابات ورزشی از آذرماه آغاز شده و در ماه جاری، روزهای پرحرف و حدیث و همراه با حواشی بسیار پیش‌روی اهالی ورزش و ورزش دوستان قرار دارد. یکی تائید صلاحیت می‌شود و دیگری شانسی برای حضور در مجمع به‌دست نمی‌آورد؛ یکی می‌رود و دیگری می‌ماند، یکی اعتراض می‌کند و دیگری سرخوش از موفقیت در لابی با اعضای مجمع، روی صندلی ریاست یا پست‌های کلیدی ورزش و فدراسیون‌های ورزشی می‌نشیند.

شماره‌های پیشین