371
سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۶
7
امروز روز جهانی کار داوطلبانه است و برنامه‌های ویژه‌ای در پایتخت برگزار می‌شود

شهر در دست داوطلبان

پنجم دسامبر روز جهانی کار داوطلبانه است. روزی که بسیاری از مردم بدون هیچ چشمداشت مالی در شهر هر کاری را که بلدند؛ انجام می‌دهند. امسال هم مانند سال‌های قبل، در روز جهانی کار داوطلبانه، مسوولان شهری با پیام «شهر امید، مشارکت و هماهنگی» و با شعار «من هم می‌آیم» دست به کار شده‌اند. اتفاقی که می‌تواند بر کیفیت زندگی شهری تأثیرگذار باشد.

مشارکت شهروندی با هدف ارتقای اجتماعی

شماره‌های پیشین