371
سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۶
3
اولین گام سیاست‌ورزی حزب توسعه ملی در اردوگاه چپ نشینان

توسعه ملی؛ بدل سازمان مجاهدین

گمنام و بی نشان هستند ولی برای آینده نشان‌دار شده‌اند؛ آنان جا پای بزرگان حزبی اصلاحات نهاده‌اند. شاگردانی گوش به فرمان برای مردان سایه نشین اصلاحات. اولین گام حزب توسعه ملی ایران اسلامی انتقاد به سیاست‌گذاری اردوگاه اصلاح‌طلبان در قبال مستضعفین رخ داد.

غفلت جنبش دانشجویی از یک وظیفه مهم

قاب خبر

شماره‌های پیشین