371
سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۶
12

عمل جراحی پروفسور سمیعی روی شهید کشوری

نتایج یک پژوهش در حوزه سلامت روانی نشان داد

اینستاگرام؛ منفورترین شبکه اجتماعی

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که اینستاگرام از نظر آسیب‌رسانی ذهنی به کاربران در رده نخست قرار دارد.

شماره‌های پیشین