370
دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶
6
برگی دیگر از طرحی که قرار بود کشور را متحول کند

بدبیاری‌های بی‌پایان آزمون بهیاری

«صبح نو» از موج جدید تعدیل‌ها در شورای شهر تهران خبر می‌دهد

خانه‌تکانی شورایی به بهانه صرفه‌جویی

بیشتر از 4 یا 5 ماه از آغاز کار شورای پنجم نمی‌گذرد اما تغییرات اداری در شورای پنجم شهر تهران آنچنان زیاد بوده که مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات در حوزه منابع انسانی از مهم‌ترین تغییرات در این شورا محسوب می‌شود که طی 2 ماه گذشته حسابی سر و صدا به پا کرد. این تغییرات با عنوان تعدیل نیرو آغاز شد اما در ادامه برخی شواهد نشان داد که عنوان تعدیل نیرو برای این تغییرات مناسب نیست.

شماره‌های پیشین